JAK PROJEKTUJEMY?

Praca projektowa podzielona jest na etapy

Nowoczesny design zagląda do wnętrza, myśli o człowieku, który przebywa w zaaranżowanej przestrzeni. Dlatego u nas projekt zaczyna się od dotarcia do pojedynczego mikroświata, indywidualnej rozmowy z klientem. To na styku dwóch estetyk, Twoich potrzeb i naszej kreacji powstają wyjątkowe mieszkania, kuchnie, łazienki. Każda przestrzeń ma swój charakter, naszym zadaniem jest go wydobyć i dostroić do Twojego wnętrza.

  • Inwentaryzacja, obmiar

  • Koncepcja

    opracowanie układu funkcjonalnego i wizualizacji
  • Rysunki wykonawcze

  • Nadzór autorski